Lierbyen legesenter sine nettsider hos www.minhelse.no er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Lierbyen legesenter på tlf 32858585 for informasjon om deres nye nettsider.