Lierbyen legesenter sine nettsider er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Lierbyen legesenter på tlf 32858585 for mer informasjon.