Nesbru Legesenter
Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 66 98 41 40
Telefax: 66 98 41 41
Postadresse: Fekjan 13A
1394 NESBRU
Besøksadresse: Fekjan 13A
1394 NESBRU
Informasjon: Åpningstider: Mandag - Fredag: 08.00 - 15.00

Ved øyeblikkelig hjelp ,i kontortiden ,kan du ringe: 66984160.
Har du behov for lege ber vi deg enten møte opp hos oss kl.08.00 slik at du kan få en time samme dag, ringe oss etter kl. 08.15 eller sende en fax til nr 66984141.

BLODPRØVER KAN TAS HVER DAG I TIDEN 08.30 - 12.00 OG 13.00 - 14.00.


Disse finner du på kontoret:
 
Pål Vik  
Spesialist i allmennmedisin.

Spesialist i allmennmedisin siden 1986.

Dr. Vik har kontortid mandag,tirs,torsdag og fredag kl.08.15 - 14.15. Onsdag kl.08.15 - 10.15
 
Arne Høyem  
Spesialt i allmennmedisin

Dr.Arne Høyem, født i 1954.
Cand.med.fra Universitetet i Oslo 1980.
Turnustjeneste på Sykehuset Asker og Bærum.
Turnustjeneste i distrikt på Drag i Tysfjord, Nordland.
Allmennpraktiker og fastlege i Asker fra 1982.
Sykehustjeneste på Medisinsk og Kirurgisk avdeling, Sykehuset Asker og Bærum, Martina Hansens Hospital samt Radiumhospitalet.
Spesialist i allmennmedisin fra 2001.
Dr. Høyem jobber p.t. i 40% stilling. Han er tilstede ved Nesbru legesenter hver tirsdag og torsdag.
 
Jan Morten Engzelius  
Spes. i allmennmedisin

Cand.med. 1979
Spesialist i allmennmedisin siden 1995
Har jobbet som lege i Asker siden 1981.
Dr. Engzelius har p.t. en 50% fastlegestilling på Nesbru Legesenter.
 
Aasmund Ørbeck-Nilssen  
Lege

Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø 1982.
Turnustjeneste ved Drammen sykehus og Tjølling distrikt.
Almennlege ved Nesbru legesenter fra 01.03. 1990.
Dr. Ørbeck-Nilssen er å treffe mandag til torsdag.
 
Christian Fredrik Holmboe  
Lege

- Cand.med. 1987.
- Turnustjeneste Asker og Bærum Sykehus HF.
- Distriktturnus Øygarden kommune, Hordaland.
- Avdelingslege Hærens Jegerkommando/FSK 1990-91.
- Sykehustjeneste vidreutdanning Asker og Bærum
sykehus, medisinsk avdeling samt Diakonhjemmet
sykehus, medisinsk avdeling.
- Spesialist Allmennmedisin 1999.
- Medisinsk fagansvarlig Norges Basketballforbund.
- Dr. Holmboe er sertifisert for å kunne utstede legeattester for off-shore.
dr. Holmboe jobber i en 50% stilling ved Nesbru legesenter. De dager han ikke er tilstede vikarierer dr. Heidi T.Lyche for ham.
 
Martin Løwe Skas  
Lege

Uteksaminert 2004 cand.med. fra Karol Marcinkowskie university i Poznan, Polen. Var så i turnus på Larvik Sykehus, før han var allmennlege i Sandefjord i 18 mnd.
Startet på Nesbru Legesenter som ny fastlege 01.12.07.
 
Lise Collett  
Lege

Dr. Lise M. Colett er pr. 01.11.13 fastlege ved Nesbru legesenter. Hun og dr.Arne Høyem deler fastlegelisten til Dr. Høyem. D.v.s. at de som har dr. Høyem som fastlege selv kan velge om de ønsker å gå til Lise Collett eller Arne Høyem. Dr. Collett har p.t. 60% av fastlegelisten.
 
Kjartan Thorsen  
Lege

Dr. Kjartan Thorsen er fastlege på Nesbru Legesenter sammen med dr. Jan Morten Engzelius.
De deler Engzelius'listen 50/50. Du kan selv velge hvilke av legene du ønsker å benytte.
 
Heidi Tambs Lyche  
Lege

Uteksaminert i 2007 cand.med fra Semmelweis University i Budapest, Ungarn. Hun hadde turnustjeneste i Konsberg og Bodø. Etter turnustjenesten har hun jobbet på indremedisinsk avd. på sykehuset i Vestfold, Tønsberg og på Ringerike Sykeh,før hun begynte som vikar på Nesbru Legsenter 1.mai 2014.
Dr. Lyche vikarierer for dr. Holmboe de dager han ikke er tilstede. P.t. 50%
 
Marit Lied  
Lege

Vikar for legene på Nesbru legesenter
 
Elisabeth Fossland  
Bioingeniør

Elisabeth er vår " sjef" på laboratoriet.
Våre forbindelser som har behov for direkte kontakt med labortoriet kan ringe 66984144.
Blodprøvesvar mm besvares via sentralbordet.
 
Hege Berg-Jensen  
Klinisk ernæringsfysiolog

Hege har 6-årig universitetsutdanning fra Tyskland og Oslo.
Hun har lang erfering fra blandt annet
- Norde Aasen Bo -og habiliteringssenter.
- Voksentoppen Senter for astma og allergi - Rikshospitalet.
Barnesenteret ved Ullevål Sykehus,
seksjon for barnehabilitering. Seksjon for Sosialpediatri og Poliklinikken " Overvektprosjektet"
 
Synnøve Barstad  
Helsesekretær

Off.Godkjent Helsesekretær
 
Janne Finsberg  
Helsesekretær

Off.Godkjent Helsesekretær
 
Vigdis Steenberg  
Helsesekretær

off. Godkjent Helsesekretær
 
Mette Waller  
Legesekretær

off. godkjent hjelpepleier
 
Kristin Kopperud  
Legesekretær

 
Gro Ekbråthen  
Legesekretær

 
 
Utviklet av
Visma Unique AS