Medaxess Online kontakt med helsepersonell
   Logg innHjelp  Hjelpesider for innlogging
 
Spørsmål og svar ved innlogging  
Har du mistet ditt passord for innlogging?
Passordet har blitt tilsendt via post. Dersom du har mistet dette, ta kontakt med Visma Unique: .
Har du mistet din PIN kode?
PIN koden har blitt tilsendt via post. Dersom du har mistet denne, ta kontakt med Visma Unique: .
   

Rapporter om problem, feil eller forbedringer  
Opplever du problemer, feil eller har du forslag til forbedringer?
Send en e-post til . Husk å oppgi navn og legekontor.
   


2009 © Visma Unique AS. Med enerett.