Skjema: SIHF - Spill - Test deg selv Side 1 av 1
Testen må kun ses som veiledende. For å kunne sette diagnosen spilleavhengighet kreves det helhetlig klinisk vurdering.
Kjønn:
Bruker du mye tid på å tenke på, planlegge og organisere tid og penger til spill?
 
 
Opplever du å måtte spille for mer og mer penger for å oppnå ønsket spenningsnivå?
 
 
Har du flere ganger mislykkes i å kontrollere, begrense eller slutte helt å spille?
 
 
Blir du rastløs eller irritert når du forsøker å la være å spille eller hindres i å spille?
 
 
Spiller du for å unngå vanskelige tanker eller følelser som for eksempel hjelpesløshet, skyldfølelse, angst eller depresjon?
 
 
Spiller du for å vinne tilbake det du tidligere har tapt?
 
 
Lyver du for familie, venner eller andre om spillingen?
 
 
Har du begått kriminelle handlinger som underslag, tyveri osv. for å finansiere spillingen?
 
 
Har du satt på spill eller mistet viktige relasjoner, jobb, utdanning eller karrieremuligheter på grunn av spillingen?
 
 
Har du brukt mennesker rundt deg for å komme ut av økonomiske vanskeligheter forårsaket av pengespill?
 
 

100% fullført